LÄNGELMÄVEDEN KALATALOUSALUE

Längelmäveden kalatalousalueeseen kuuluvat vesialueet (noin 35 000 hehtaaria) sijaitsevat Pirkanmaalla, Kokemäenjoen vesistöalueen itäisessä osassa. Alue kuuluu Kokemäenjoen- Saaristomeren- Selkämeren vesienhoitoalueeseen. Vesialueita on Oriveden, Kangasalan ja Jämsän kaupunkien, sekä Juupajoen, Pälkäneen ja Ruoveden kuntien alueella. Suurimmat järvet ovat Längelmävesi, Vesijärvi, Eväjärvi, Iso-Löytäne ja Eräjärvi. Alueeseen kuuluu myös useita pienempiä kalataloudellisesti merkittäviä järviä ja virtavesiä.

YLEISTÄ KALATALOUSALUEISTA

Kalatalousalueet ovat julkisoikeudellisia yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää jäsentensä yhteistoimintaa kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi.

Kalatalousalueiden jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat (osakaskunnat, yksityisvesien omistajat tai kalaveden vuokraajat) sekä valtakunnalliset kalastusalan järjestöt.

Kalatalousalueen päätösvaltaa käyttää yleiskokous. Hallituksen tehtäviä ovat muun muassa yleiskokouksessa käsiteltävien asioiden valmistelu, kalastuksenvalvontaan liittyvien tehtävien hoidon järjestäminen, käyttö- ja hoitosuunnitelmaan kuuluvien tehtävien toimeenpano ja tavoitteiden seuranta. Toiminnanjohtaja hoitaa kalatalousalueen hallintoa hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.