KALAVESIEN HOITO

Kalanpoikasistutukset

Kalatalousalueen istutusten mukana osakaskunnat voivat hankkia kuha- siika- ja taimenistukkaita. Samaan järveen/vesistön osaan istuttavien osakaskuntien on järkevää sopia yhteisestä istutuspaikasta keskenään varsinkin, kun istukkaat toimitetaan paikan päälle. Tämä nopeuttaa toimintaa ja kuljetuskustannukset laskevat.

Kalalajin istuttaminen, jota ei vesistössä entuudestaan esiinny, vaatii Pohjois-Savon ELY-keskuksen kotiuttamisluvan. Huomaa, että täplärapuistutukset ja -siirrot ovat nykyään tyystin kiellettyjä jopa saman järven alueella, missä täplärapua esiintyy jo entuudestaan.

Istukkaat maksetaan kalatalousalueen kalavedenhoitorahastoon. Muista merkitä maksajan (osakaskunnan) nimi selvästi ja maksun viestiksi "kalavesien hoitoon". Rahaston tili on Kangasalan Op:ssa, FI62 5104 0020 0170 46.

Tiedot tehdyistä istutuksista

Istutustiedot vuodesta 2010 alkaen ovat saatavilla Kalastuksen sähköiset asioitinpalvelut-portaalista löytyvän Sähi-palvelun kautta.

SÄHI käyttöohje

Virtavesikunnostukset

Längelmäveden kalatalousalue toimii osakaskuntien aktiivisena yhteistyökumppanina virtavesikunnostuksissa. Mikäli osakaskunnassanne herää kiinnotusta kunnostushankkeeseen, voitte olla yhteydessä toiminnanjohtajaan, niin katsotaan miten asiassa päästään eteenpäin.