Muutoksia lupaehtoihin kaudelle 2024

Längelmäveden kalatalousalueen vuoden 2023 yleinen kokous päätti poistaa yhtenäisluvan lupaehdoissa olleen kuhan 45 cm alamitan. Muutoksen myötä kuhan alamitta on jatkossa kaikessa kalastuksessa kalastusasetuksen mukainen 42 cm. Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa kuhan alamitaksi suositellaan edelleen 45 senttimetriä, jota kalastaja voi halutessaan vapaaehtoisesti noudattaa. Alamitan muutoksen perusteena oli yhtenäistää ja selkeyttää alamittasääntelyä ja toisaalta alamitan muutoksella ei katsota olevan haitallista vaikutusta kuhakannan kehitykselle. Vahvistetut lupaehdot ja alueen kartan löydät alasivulta Kalastus.